24 C
Hat Yai
19 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

จังหวัดสงขลา เปิดกิจกรรม Kick off “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน พร้อมกันทั้งจังหวัด เดินหน้ากำจัดวัชพืชเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ป้องกันอุทกภัยในพื้นที่

วันนี้ (5 มิ.ย. 60) เวลา 09.00 น. นายอนุสรณ์ ตันโชติกุล นายอำเภอเมืองสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Kick off” โครงการรูปแบบประชารัฐ “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2560 ที่บริเวณคลองสำโรง หมู่ที่ 3 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก

นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง เปิดเผยว่า ทางเทศบาลฯ ได้บูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวา โดยมีหน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานทหารในพื้นที่ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน และเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรม “Kick off” โครงการรูปแบบประชารัฐ “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา” ขึ้นในครั้งนี้ โดยพิจารณาคัดเลือกให้คลองสำโรง หมู่ที่ 3 ตำบลเขารูปช้าง เป็นของต้นแบบสำหรับการจัดกิจกรรม โดย “คลองสำโรง” เป็นคลองสำคัญอีกแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา ซึ่งไหลมาจากตำบลเกาะแต้ว ผ่านตำบลเขารูปช้างโดยเมื่อเข้าสู่เขตเทศบาลนครสงขลา จะแยกเป็น 2 สาย สายแรกไหลไปทางด้านทิศตะวันออกสู่ชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย สายที่ 2 ไหลไปทางทิศตะวันตกลงสู่ทะเลสาบสงขลา รวมระยะทางของคลองสำโรง 14.4 กิโลเมตร โดยคลองสำโรงมีส่วนที่กั้นระหว่างเทศบาลนครสงขลากับเทศบาลตำบลเขารูปช้างระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ทั้งนี้ สภาพปัจจุบันของคลองสำโรงตั้งอยู่ในพื้นที่เขารูปช้าง เนื่องจากเป็นสถานที่ตั้งของบ้านเรือนประชาชน มีร้านค้า โรงงานอุตสากรรม สถานที่ท่องเที่ยว สถานศึกษา ประกอบกับชุมชนมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้มีน้ำใช้จากสถานที่ดังกล่าว ระบายน้ำทิ้งลงสู่คลองสำโรงเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาน้ำมีสีดำและมีกลิ่นเหม็น อีกทั้งมีผักตบชวาที่เป็น อุปสรรคต่อการระบายน้ำในช่วงน้ำหลาก เทศบาลเมืองเขารูปช้างได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำร่วมกับภาครัฐและภาคประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ โดยเฉพาะการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำตลอดจนการบำบัดน้ำเสียในคูคลองน้ำใสทำให้ชุมชนมีสภาวะแวดล้อมที่ดีขึ้น

กิจกรรมในครั้งนี้ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ร่วมกับอำเภอเมืองสงขลาจัดขึ้น เพื่อให้คลองสำโรงเป็นต้นแบบในการดำเนินการกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำแบบปิด โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 เห็นชอบในการกำหนดแผนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลักโดยมอบหมายให้องค์กรรองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบจัดทำแผนการกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำคูคลองที่มีความกว้างที่ระดับผิวน้ำเฉลี่ยน้อยกว่า 20 เมตร และแหล่งน้ำดิบที่มีขนาดพื้นที่น้อยกว่า 200 ไร่ลงมา และเทศบาลเมืองเขารูปช้างได้ดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาและรายงานผลให้อำเภอรวมทั้งจังหวัดทราบเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

รัชโณทัย พิพัฒน์ศาสตร์ / ข่าว สวท.สงขลา
โปรดปราน บุญธรรม / ภาพ

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก