33.9 C
Hat Yai
19 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

จังหวัดสงขลา เดินหน้าประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง

จังหวัดสงขลา เดินหน้าประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง แม้ยังไม่ประกาศพื้นที่ประสบภัย เร่งสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจพื้นที่เสี่ยงทั้งด้านการเกษตรและด้านอุปโภคบริโภค

วันนี้ (21 มี.ค.59) เวลา 14.00 น. ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดสงขลา ปี 2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา โครงการชลประทานสงขลา ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จากการที่ได้เกิดปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ของประเทศ ทางรัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก โดยได้มีการสั่งการให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กำชับทุกจังหวัดในการเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดภัยแล้ง พร้อมหาภาชนะในการกักเก็บน้ำ โดยในส่วนของจังหวัดสงขลาในขณะนี้ยังไม่มีการประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้ง แต่มีหลายพื้นที่มีแนวโน้มในการประสบภัยดังกล่าว โดยทางรัฐบาลได้เน้นย้ำให้เร่งตรวจสอบแหล่งน้ำต้นทุนทุกประเภทอย่างใกล้ชิด พร้อมให้หาวิธีการในการเพิ่มปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต้นทุนตลอดช่วงฤดูแล้ง หากเกินขีดความสามารถของจังหวัดให้รีบรายงานข้อมูลไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อเร่งให้การช่วยเหลือต่อไป นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์การประหยัดน้ำแก่ประชาชน และขอความร่วมมือเกษตรจังหวัดในการเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาภัยแล้งด้านการเกษตรในพื้นที่

ด้าน นายอำนาจ ผลมาตย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ในฐานะเลขานุการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้มีคำแนะนำให้กับทุกจังหวัดทั่วประเทศ เดินหน้าป้องกันและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยการจัดกองอำนวยการและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด , การสำรวจปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่จริงในพื้นที่ , การจัดลำดับความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือประชาชน , การกำหนดพื้นที่/หน่วยงานรับผิดชอบในการแจกจ่ายน้ำ , ข้อแนะนำในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งที่มีการปรับใช้อย่างเหมาะสม , การประกาศเขตภัยพิบัติเพื่อให้สามารถช่วยเหลือเยียวยา และการรายงานสถานการณ์ รวมทั้งวิธีบริหารจัดการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยในส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ได้มีการสรุปแหล่งน้ำและพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ปี 2559 ในพื้นที่ 16 อำเภอ โดยเริ่มมีปัญหาด้านการเกษตร จำนวน 73 ตำบล และปัญหาด้านน้ำอุปโภค-บริโภค จำนวน 87 ตำบล

ด้าน นายไพโรจน์ แซ่ด่าน ผู้แทนจากโครงการชลประทานสงขลา เปิดเผยถึงปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลักทั้ง 3 อ่างของจังหวัดสงขลา ว่า ขณะนี้อ่างเก็บน้ำสะเดามีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ 69 อ่างเก็บน้ำคลองจำไหร มีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ 53 และอ่างเก็บน้ำคลองจำไหร มีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ 25 ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว ทางชลประทานมีข้อกังวลในเรื่องปริมาณน้ำกักเก็บของอ่างเก็บน้ำคลองจำไหรที่มีปริมาณค่อนข้างน้อย ทั้งนี้ ได้มีการขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่หลีกเลี่ยงการใช้น้ำด้านการเกษตร เช่น งดปลูกข้าวนาปรัง และเลี้ยงปลา ไปจนถึงสิ้นฤดูแล้ง คือ ในเดือนสิงหาคม เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ

อย่างไรก็ตาม หากเกิดปัญหาแล้งขึ้นมาจริงๆ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสงขลาพร้อมให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว สวท.สงขลา
โปรดปราน บุญธรรม / ภาพ

batch_DSC_8493R batch_DSC_8497R batch_DSC_8503R batch_DSC_8507R batch_DSC_8513R batch_DSC_8518R batch_DSC_8522R batch_DSC_8524R batch_DSC_8526R

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก