28.4 C
Hat Yai
23 May 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

จังหวัดสงขลา ระดมกำลังกวดขันจับกุมแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง

นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายอย่างอย่างเคร่งครัด หลังสิ้นสุดการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา จัดทำทะเบียนประวัติ ตรวจลงตรา (VISA) และขอรับอนุญาตทำงานเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ซึ่ง พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการให้กรมการจัดหางาน ดำเนินการตรวจสอบปราบปรามจับกุมดำเนินคดี กับนายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากสิทธิที่จะทำได้ และแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานผิดกฎหมาย ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน โดยให้บูรณาการร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยบูรณาการ ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา , ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา , ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ตรวจสถานประกอบการ จำนวน 17 แห่ง ตรวจแรงงานต่างด้าว จำนวน 4,374 คน ผลจากการตรวจสอบพบผู้กระทำความผิดจำนวน 7 ราย แยกเป็นแรงงานต่างด้าว 6 คน และนายจ้าง 1 ราย พนักงานเจ้าหน้าที่ นำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามความผิดที่เกิดขึ้น
นางเยาวภา พิบูลย์ผล กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ปฏิบัติตาม พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2561 และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าว หรือแจ้งเบาะเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา โทร 0-7432-2418 โทรสาร 0-7431-6322 หรือแจ้งข้อมูลผ่าน Email : [email protected]

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก