33.9 C
Hat Yai
19 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

จังหวัดสงขลา ประกาศรายชื่อ “ครูขวัญศิษย์” 4 ราย เพื่อเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าสู่การคัดเลือกในระดับประเทศ ครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”

วันนี้ (9 ธ.ค. 59) ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รองศาสตรจารย์ลำดวน เกษตรสุนทร เป็นประธานการประชุมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 5/2559 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม อาทิ นายณรงค์ ชื่นนิรันดร์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา ฯลฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award) เป็นรางวัลที่มอบแก่ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ศิษย์และที่มีพระคุณูปการวงการการศึกษาและพัฒนาคน โดยผ่านการคัดเลือกจากกระทรวงการศึกษาธิการของแต่ละประเทศ ประเทศละ 1 คน จากประเทศในอาเซียน และติมอร์-เลสเต จำนวน 11 ประเทศ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อการศึกษา และในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระเจริญพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2558 ทั้งนี้ ได้มีกระบวนการการคัดเลือกโดยให้องค์กรและบุคคลเป็นผู้สรรหาและเสนอชื่อ ประกอบด้วย องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีการคัดเลือกครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคม มูลนิธิ องค์กร ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีภารกิจในการส่งเสริมการเรียนรู้ และลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าอายุไม่เกิน 25 ปี

ในส่วนของจังหวัดสงขลามีครูที่ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน 9 ราย ได้แก่ นายธีรวัฒน์ ทองเสนอ โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ , นายนุกูล ทองรักษา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย , นายสุชาติ ขุนเพ็ชร โรงเรียนวัดแม่เปียะ , ดร.รุจิรา แกล้วทะนงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา , นายสุภาพ ยะพงศ์ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม , นางอรุณ บุญฤทธิ์ โรงเรียนบ้านหน้าทอง , นางอารี ปริศวงศ์ โรงเรียนวัดบ่อปาบ , นางพิชญา เพชรสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) และนางเครือรัตน์ ฤทธิเดช โรงเรียนวัดอ่างทอง

และในวันนี้ (9 ธ.ค. 59) มีการคัดเลือกตามสัดส่วนให้เหลือ 4 ราย เพื่อเป็นตัวแทนระดับจังหวัด ได้แก่ นายนุกูล ทองรักษา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย , นางเครือรัตน์ ฤทธิเดช โรงเรียนวัดอ่างทอง , นายธีรวัฒน์ ทองเสนอ โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ และนางอรุณ บุญฤทธิ์ โรงเรียนบ้านหน้าทอง ซึ่งทั้ง 4 ราย จะได้รับรางวัล “ครูขวัญศิษย์” พร้อมเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าสู่การคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป

สุธิดา พฤกษ์อุดม / สวท.สงขลา รายงาน 9 ธ.ค.59

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก