29 C
Hat Yai
18 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

จังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณ เชิดชูเกียรติ “คนดีศรีสงขลา” ประจำปี 2559

จังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณ เชิดชูเกียรติ “คนดีศรีสงขลา” ประจำปี 2559 ในวันสงขลา 10 มีนาคมนี้ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และยกตัวอย่างคนดีศรีสงขลาให้เป็นแบบอย่างแก่ทุกภาคส่วน

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จังหวัดสงขลาร่วมกับ 15 ภาคี บริหารจัดการเพื่อพัฒนาจังหวัด และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ “คนศรีสงขลา” เป็นการคัดเลือกสรรหาผู้ประกอบคุณงามความดีให้กับสังคมและชาติบ้านเมือง เพื่อเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมและชาวสงขลาเป็นประจำทุกปี

สำหรับในปี 2559 คณะทำงานได้สรรหาคัดเลือก “คนดีศรีสงขลา” จำนวน 6 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทข้าราชการดีเด่น ได้แก่ ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.), ประเภทนักธุรกิจดีเด่น ได้แก่ นางสิริกร ชีวปรีชา กรรมการผู้จัดการ บจก.เทพไทโปรดักช์, ประเภทเกษตรกรดีเด่น ได้แก่ นายประเสริฐ ศรีระสันต์ ตำบลควนลัง (อดีตปชส.จ. นครศรีธรรมราช), ประเภทเยาวชนดีเด่น ได้แก่ นางสาวมธุรดา แซ่เชา นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนเทศบาล 1 (เฮงเสียงสามัคคี) เทศบาลนครหาดใหญ่, ประเภทครอบครัวดีเด่น ได้แก่ นางลำดวน น้ำจันทร์ ประธานสตรีอาสาพัฒนา อ.คลองหอยโข่ง และประเภทองค์กรดีเด่น ได้แก่ ศาลเจ้าแป๊ะกง อ.สะเดา ซึ่งจะมีพิธีมอบรางวัลขึ้นใน วันที่ 10 มีนาคม 2560 ในงานวันสงขลา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล รวมทั้งเป็นการยกตัวอย่างคนดีศรีสงขลาให้เป็นแบบอย่างให้กับทุกภาคส่วนต่อไป

นอกจากนี้ จังหวัดสงขลายังได้จัดงานวันสงขลาและสงขลาเรโทรเฟส ระหว่างวันที่ 10 -12 มีนาคม 2560 โดยในวันที่ 10 มีนาคม นี้ เวลา 07.00 น. มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 100 รูป ณ บริเวณถนนนางงาม เวลา 08.30 น. พิธีสมโภชเสาหลักเมืองสงขลา ณ ศาลหลักเมืองสงขลา เวลา 10.00น. เดินขึ้นบันไดพญานาคเพื่อสักการะพระธาตุเจดีย์หลวงเขาตังกวน และเวลา18.45น.ชมขบวนคาร์นิวัล พิธีเปิดงานวันสงขลา และสงขลาเรโทร เฟส พิธีมอบโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติ”คนดีศรีสงขลา” “เล่าเรื่องเมืองสงขลา” ฟังเรื่องราวสงขลาในอดีต โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ชมถนนวัฒนธรรม นิทรรศการในรูปใหม่ ชมการแสดงบนเวที พร้อมร่วมงานคืนสู่เหย้าชาวสงขลา และกิจกรรมย้อนอดีตสงขลาเมืองเก่าอีกมากมายระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2560 ณ บริเวณกำแพงเมืองเก่า และย่านเมืองเก่าสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา …..

ประชา โชคผ่อง//ข่าว
7 มี.ค.60
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

เกษตรกรดีเด่น นายประเสริฐ ศรีระสันต์ ตำบลควนลัง

ข้าราชการดีเด่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา

ครอบครัวดีเด่น นางลำดวน น้ำจันทร์ ประธานสตรีอาสาพัฒนา อ.คลองหอยโข่ง

นักธุรกิจดีเด่น นางสิริกร ชีวปรีชา กรรมการผู้จัดการ บจก.เทพไทโปรดักช์

เยาวชนดีเด่น ได้แก่ นางสาวมธุรดา แซ่เชา นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนเทศบาล 1 (เฮงเสียงสามัคคี) เทศบาลนครหาดใหญ่

องค์กรดีเด่น ได้แก่ ศาลเจ้าแป๊ะกง อ.สะเดา

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก