หาดใหญ่โอเค
Image default

จังหวัดสงขลา จัด “โครงการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน” ขานรับนโยบายรัฐบาล

วันนี้(29 ต.ค.61) ที่ห้องประชุมเฟื่อง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการ “โครงการพัฒนาเครือข่ายการบริหารจัดการผู้บาดเจ็บจากสาธารณภัยทางถนนสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก ตำรวจภูธรภาค 9 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ช่วงเวลาที่ผ่านมาคนไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ปลอดภัย ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น นับเป็นความสูญเสียอย่างรุนแรงอุบัติเหตุเหล่านี้มักมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยได้แก่พฤติกรรมของผู้ขับขี่ ด้านรถหรือยานพาหนะ ด้านถนนและสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการ โดยอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วย้อมส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคมในภาพรวม ซึ่งรัฐบาลทุกยุคเล็งเห็นความสำคัญที่รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนพยายามคิดรูปแบบและนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกลับพบว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนก็ยังเกิดขึ้นให้เห็น โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญ ในยุคปัจจุบันควรที่จะคิดรูปแบบอื่นๆ โดยเฉพาะการนำภาคปีระชาชนที่มีความพร้อมหรือมีศักยภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุอีกทางหนึ่ง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาร่วมกับเครือข่ายทางถนน จัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการบริหารจัดการผู้บาดเจ็บจากสาธารณภัยทางถนนจังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการแจ้งเหตุให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน พัฒนาเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยทางถนนให้เกิดประสิทธิภาพมีมาตรฐาน โดยจัดให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ โดยฝึกทีมเครือข่ายให้สามารถปฏิบัติงานตามหลักสากลถูกต้องและลดอัตราอุบัติเหตุจราจรซ้ำซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ……

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก