28 C
Hat Yai
21 March 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

จังหวัดสงขลา จัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2560 รายได้นำช่วยเหลือสังคม พี่น้องประชาชนชาวสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง

วันนี้ (29 มิ.ย.60) ที่บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานประจำปีจังหวัดสงขลา และงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2560 โดยมี นางศิรินุช สวาสดิ์ธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน และหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ประชาชนชาวสงขลา และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา กำหนดจัดงานประจำปีและงานกาชาด ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 8กรกฎาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และนำรายได้ช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ ของเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ในการนำไปช่วยเหลือกิจกรรมอันเนื่องมาจากสาธารณกุศล และช่วยเหลือผู้ทุกข์ยาก ผู้ด้อยโอกาสและ ผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ เช่นอุทกภัย วาตภัย ดินโคนถล่ม บุคคลยากไร้ และเพื่อให้ประชาชน นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนหย่อนใจ เลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน นักศึกษา การแสดงพื้นบ้านจากทุกอำเภอ พบกับศิลปินดารา นักร้อง วงดนตรี มาลีฮวนน่า เอฟ วรัญญู เปาวลี ชมนิทรรศการ การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP และกิจกรรมการแสดงบนเวที พร้อมสาระความรู้ ความบันเทิง สนุกสนาน จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ตลอด 10 วัน 10 คืน ร่วมตักรางวัลนาวากาชาด ลุ้นโชครับของรางวัลทุกคืน ในราคาบัตร ละ 20 บาท และร่วมลุ้นรางวัลสลากกาชาดจังหวัดสงขลา ในราคา 100 บาท ในคืนสุดท้ายของงาน คือวันเสาร์ ที่ 8 กรกฎาคม นี้ ณ เวทีกลาง สระบัวแหลมสมิหลา

ภาพ/จักริน แก้วมณีโชติ
ข่าว/จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก