24 C
Hat Yai
19 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

จังหวัดสงขลา คัดเลือกผู้รับทุนพระราชทานโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 10 พิจารณาส่ง 5 นักเรียนดีและเก่ง ร่วมคัดเลือกชิงทุนระดับภาคต่อไป

วันนี้ ( 9 เม.ย 61) ที่ห้องประชุมเก้าเส้ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานระดับจังหวัด โครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่10 ปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชดำรัสให้ดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 ทรงให้นำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้ สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยที่เรียนดี ขยันหมั่นเพียร ประพฤติดี มีคุณธรรม ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ตามความสามารถของแต่ละคน เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพแก่เยาวชนไทย

จังหวัดสงขลาจึงได้ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการ ฯได้ร่วมกันคัดเลือก คัดสรร นักเรียนเพื่อรับพระราชทานทุน รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2561 จากมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยจังหวัดฯ ได้เสนอรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับพระราชทานทุน จำนวน 26 ราย ที่ได้รับการคัดเลือกระดับจังหวัดต่อศึกษาธิการระดับภาค8 เพื่อเข้าสู่กระบวนการในการกลั่นกรองระดับภาคต่อไป

สำหรับเกณฑ์การพิจารณาจะคัดเลือกนักเรียนจากรายชื่อตามที่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวะศึกษาในจังหวัด ในปีการศึกษา 2560 ด้วยผลการเรียนดี มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าระดับ 3.00 และสามารถเข้าเรียนต่อในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา2561 โดยกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 อีกทั้งมีความมุ่งมั่นและสามารถเรียนอย่างต่อเนื่องไปจนจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รวมทั้งมีความใฝ่ฝัน มีเป้าอาชีพการทำงานที่ปรารถนาในอนาคต

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก