25.6 C
Hat Yai
23 May 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

จังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนเปิดตลาดน้ำบางกล่ำ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เกษตรวัฒนธรรม เปิดแน่นอน 15 กรกฎาคมนี้

วันนี้ (6 พ.ค. 60) ที่ว่าการอำเภอบางกล่ำ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายอำเภอบางกล่ำและนายอำเภอควนเนียง ประชุมหารือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานขับเคลื่อนการวางระบบการบริหารจัดการของตลาดน้ำวิถีไทยบางกล่ำและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์คลองบางกล่ำ เพื่อส่งเสริมด้านการตลาด และการท่องเที่ยวในพื้นที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า อำเภอบางกล่ำมีต้นทุนทางธรรมชาติที่สวยงาม มีพื้นที่ติดลุ่มน้ำทะเลสาบที่ใสสะอาด พื้นที่สวนเกษตรปลอดสารพิษ สะพานแขวนท่าหลวงที่เก่าแก่ ตลอดจนวิถีศิลปวัฒนธรรม จึงได้จัดสรรงบพัฒนาจังหวัด รวม 20 ล้าน ในปีงบประมาณ 2559-2560 เพื่อพัฒนาเปิดตลาดน้ำบางกล่ำโดยเน้น อาหารสดๆจากทะเลสาบ อาหารพื้นบ้านรสชาติอร่อย อาหารรสเด็ดชื่อดัง การจำหน่ายผัก ผลไม้ขึ้นชื่อในท้องถิ่นปลอดสารพิษ ของฝากสำหรับนักท่องเที่ยวและมุมถ่ายรูป เก๋ๆ รวมไปถึงการท่องเที่ยวที่เผยแพร่วัฒนธรรม อาทิ การล่องเรือชมทิวทัศน์ ชมวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้ำ การแวะสักการะวัดบางทิง วัดบางกล่ำ วัดบางหยีและวัดคูเต่า นั่งรถชมภูมิทัศน์ สวนสวาร้อยปี สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ สวนเสาวรส และการปั่นจักยานท่องเทียว ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นจุดเด่นในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวชมตลาดน้ำฯ โดยจะพร้อมให้บริการในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ทุกวันศุกร์และวันเสาร์ ของทุกเดือน…

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
จักริน แก้วมณีโชติ /ภาพ
6 พ.ย. 60
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก