33.9 C
Hat Yai
19 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

จังหวัดสงขลาแถลงข่าวจัดงาน “OTOP ทั่วไทย ชายแดนใต้ก้าวไกล เทิดไท้องค์ราชินี ประจำปี 2559”

จังหวัดสงขลาแถลงข่าวจัดงาน “OTOP ทั่วไทย ชายแดนใต้ก้าวไกล เทิดไท้องค์ราชินี ประจำปี 2559” เปิดพื้นที่ขนผลิตภัณฑ์ OTOP/OTOP ชวนชิม 310 บูธ ส่งตรงสู่ชาวสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง

หาดใหญ่ 25 กรกฎาคม 2559 -รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “OTOP ทั่วไทย ชายแดนใต้ก้าวไกล เทิดไท้องค์ราชินี” ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

นายสาธิต ธรรมประดิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ให้กับคนในชุมชนได้นำภูมิปัญญาที่มีอยู่มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์ OTOP อีกทั้งมีการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการตลาด เพื่อเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยจังหวัดสงขลาได้ร่วมกับจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล กำหนดจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้ชื่องาน “OTOP ทั่วไทย ชายแดนใต้ก้าวไกล เทิดไท้องค์ราชินี ประจำปี 2559” ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สำหรับการจัดงาน “OTOP ทั่วไทย ชายแดนใต้ก้าวไกล เทิดไท้องค์ราชินี” ถือเป็นกิจกรรมที่ดีสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม โดยการเพิ่มช่องทางการตลาด การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ การประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ อีกทั้งภายในงานยังจัดให้มีนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ซึ่งหากทุกภาคส่วนมีความสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจ และทำงานแบบบูรณาการ จะทำให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการ มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้เพิ่มขึ้น ทำให้ประชาชนในจังหวัดสงขลาและใกล้เคียง สามารถเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรมจากทั่วประเทศ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เป็นอยางดี นายสาธิตกล่าว

ทั้งนี้ ภายในงานยังจัดให้มีกิจกรรมความสนุกบนเวทีมากมาย และการประกวดหนูน้อย OTOP การประกวดเพลงลูกทุ่ง พร้อมเพลิดเพลินไปกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP และ OTOP ชวนชิม จาก 310 บูธกันอีกด้วย จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

thumb_IMG_4717_1024 thumb_IMG_4691_1024 thumb_IMG_4695_1024 thumb_IMG_4697_1024 thumb_IMG_4699_1024 thumb_IMG_4700_1024 thumb_IMG_4712_1024

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก