หาดใหญ่โอเค
Image default

จังหวัดสงขลาเร่งรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

จังหวัดสงขลาเร่งรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ตั้งเป้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ให้ครอบคลุมร้อยละ 80

วันนี้ (4 เม.ย. 61) ที่เทศบาลตำบลคูหาใต้ จังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลาได้เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีนายณรงค์พร ณ พัทลุง ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธาน

สำหรับจังหวัดสงขลาได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์จำนวน ๔๒  ครั้ง  ในพื้นที่ ๙ อำเภอ  พบผู้เสียชีวิต  ๑  รายที่อำเภอหาดใหญ่     ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาจึงได้ร่วมกับเทศบาลตำบลคูหาใต้  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยได้เลือกพื้นที่อำเภอรัตภูมิเป็นพื้นที่เป้าหมายสำคัญเนื่องจากพบว่ามีสุนัขติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าค่อนข้างสูง   ในวันนี้ได้มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนและการทำหมันในสุนัข และสัตว์อื่นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า    ทางจังหวัดได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ได้ร้อยละ 80   ของจำนวนสุนัขและแมวให้เสร็จภายในเดือนเมษายน 2561 โดยได้รับการสนับสนุนวัคซีนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ๗๓,๐๐๐ โด๊ซ    ขอให้ประชาชนที่เลี้ยงสุนัข  และแมวไปขอรับการฉีดวัคซีนได้ที่จุดบริการในพื้นที่  หรือติดต่อสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก