26 C
Hat Yai
21 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

คำต่อคำ ! รองเลขาฯ สผ. แจงกลุ่มแกนนำต้านโรงไฟฟ้าเทพา

นายสุโข อุบลทิพย์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชี้แจงกลุ่มแกนนำที่ยื่นหนังสือขอให้ยกเลิก EHIA โรงไฟฟ้าเทพา

เรื่องการยื่นหนังสือ

รองเลขา สผ. : เราจะทำตามระเบียบระบบของราชการ เช่น ท่านมายื่นให้เราวันนี้ เราจะมีการลงรับตามระเบียบสารบัญ ดังนั้น เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารราชการตั้งแต่บัดนี้ เพราะฉะนั้น สิ่งที่ท่านทำทั้งหมดมันเป็นความรับผิดชอบ ท่านเสนอผมรับ ผมสนอง เพราะเป็นหน่วยราชการต้องรับทั้งหมดนั่นคือประเด็นที่หนึ่ง เดี๋ยวเราต้องเอาสำเนาให้ท่านเพราะสำเนาต้องตรงกัน

การขอเอกสารทั้งหมด

รองเลขา สผ. : ทีนี้พี่ขอเอกสารทั้งหมด ส่วนรายงานการประชุมให้ได้หมดเลย ในรายงานประชุม จะมีมติของการพิจารณารายงานทั้งหมด ให้ได้เนื่องจากเป็น พรบ. ข้อมูลสื่อสารให้ได้ตามข้อมูลข่าวสาร ในรายงานการประชุมจะบอกว่า รายงานมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมที่จะนำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณานำเสนอ ครม.พิจารณาต่อไป เพราะฉะนั้นท่านต้องเข้าใจว่า สผ.ไม่ได้เป็นผู้เห็นชอบ สผ.เป็นฝ่ายเลขาตรวจสอบเอกสารต่างๆให้ถูกต้อง 6 ครั้ง จนกระทั่งได้รายงานฉบับสมบูรณ์

การเชิญกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยเข้าร่วมประชุม

รองเลขา สผ. : แต่ละครั้งเราเชิญท่านทุกครั้งตามที่ท่านเรียกร้องเพื่อให้มาเข้าร่วมประชุม ล่าสุดท่านก็ไม่สะดวกที่จะมาเข้าร่วมประชุม เวทีอย่างนั้นเป็นเวทีที่นั่งคุยกันมันจะเหมือนเมื่อวาน เป็นเวทีที่ท่านมาซักไซร้ไร่เรียงในทุกประเด็น แล้วกรรมการจะตอบคำถามทุกประเด็นเป็นรายเรื่อง ชีวภาพ กายภาพ ถ่านหิน หากท่านสงสัยถามได้หมดเลย เมื่อวานนั้นแค่เล็กน้อยเท่านั้นเอง เพราะความจริงเขารู้ไม่จริงทั้งหมดและเวลามันสั้น พอพิจารณาบางครั้งวันเดียวไม่จบต้องพิจารณาสองวันต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นรายละเอียดทั้งหมด

การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม(คชก.)

รองเลขา สผ. : ที่คณะกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิของประเทศและระดับนานาชาติ อาจารย์แต่ละท่าน ท่านไปตรวจดูได้เลยว่าการเห็นชอบแต่ละครั้งตามมาตราฐานยุโรป มาตราฐาน EU เพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องห่วงเรื่องพวกนี้ และมาตราการป้องกันแก้ไขทางโครงการได้ใส่มาตรการป้องการแก้ไข มาตราการติดตาม มาตราการชดเชยเยอะมาก เยอะมากจนกระทั่งเรากลัว กลัวจะเป็นต้นแบบกับโรงไฟฟ้าอื่นๆ แล้วภาระจะตกถึงพวกท่าน เพราะมันเป็นต้นทุนทั้งหมด แต่ถ้าเป็นความต้องการในการป้องกันผลกระทบ เพราะห่วงกังวลกลัวที่จะมีผลกระทบกรรมการทุกคนเต็มที่

การขอรายงานฉบับสมบูรณ์

รองเลขา สผ. : เรื่องประเด็นที่สองที่เราจะให้ คือ รายงานฉบับสมบูรณ์เราจะให้ทั้งหมด แต่ตอนนี้การไฟฟ้ายังไม่ส่งมาให้เรา และในขณะเดียวกัน ถ้าเล่มนี้ส่งให้ท่านแล้ว เล่มนี้จะส่งไปยังคณะกรรมการ กอสส. ซึ่งจะช่วยตรวจดูอีกครั้ง ก่อนเข้าคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และส่งต่อไปยัง ครม. นี่คือการตรวจสอบการทำงานตามรัฐธรรมนูญฉบับเดิมซึ่งยังมีผลอยู่ คือ ต้องให้ช่วยกันทำงาน

การพิจารณาเร่งรีบหรือไม่

รองเลขา สผ. : ทีนี้เรื่องที่เค้าห่วงกังวลว่า เราเร่งรีบในการพิจารณาหรือไม่ ถ้าท่านมาดูการทำงานของพวกเรา จะรู้ว่าเราละเอียดทุกเม็ด พวกเราอ่านทุกบรรทัด ผิดตรงไหนเราแก้ ปัจจุบันเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ยังไม่เรียบร้อยเพราะเราแก้ คำผิด คำถูก เครื่องหมายวรรคตอน เพราะฉะนั้นเล่มรายงานที่ออกไปสู่สาธารณะมันเป็นเอกสารศาล พร้อมที่จะเอาเอกสารมาเป็นพยานแล้วฟ้องกัน มันต้องมีคนรับผิดชอบถ้าเอกสารนี้ไม่ถูก คนทำรายงานต้องรับผิดชอบ เพราะกรรมการเป็นผู้พิจารณารายงาน ท่านจะถามประเด็นอะไรอีกไหมครับ? เดี๋ยวผมตอบคำถามท่านให้หมดก่อน

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก