25.6 C
Hat Yai
23 May 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

คสช.เปิดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ ที่ จ.สงขลา

คสช.เปิดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ ที่ จ.สงขลา ดึงภาคประชาชนและภาคประชาสังคม ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์

วันนี้ (27 มี.ค.60) เวลา 10.15 น. ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลโท คุณวุฒิ หมอแก้ว แม่ทัพน้อยที่ 4 ผู้แทนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ภาคประชาชน และทุกภาคส่วนในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา สตูล พัทลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

พลโท คุณวุฒิ หมอแก้ว แม่ทัพน้อยที่ 4 ผู้แทนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กล่าวว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.จัดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ โดยจัดกิจกรรมพร้อมกันอีก 2 จังหวัด คือ ที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดึงภาคประชาชนและภาคประชาสังคม ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับทุกภาคส่วนในพื้นที่เกี่ยวกับสถานการณ์การใช้พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ การสร้างโรงไฟฟ้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก และส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด พร้อมเปิดเวทีให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์

ด้าน พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสารท ผู้บัญชาการทหารบก/เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ห่วงใยสถานการณ์พลังงานของประเทศเนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตและพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่มีการประกอบอาชีพด้านการประมง เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานในพื้นที่ภาคใต้ จึงได้เปิดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ในครั้งนี้ขึ้น ซึ่งมีหลายหน่วยงานร่วมกันจัดขึ้น อาทิ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักนโยบายและแผนพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ในภาคเช้า จัดให้มีการบรรยายเรื่อง “สถานการณ์การใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ , การบรรยายเรื่อง “ทางเลือกที่เหมาะสมและยอมรับในการสร้างโรงไฟฟ้า” , การบรรยายเรื่อง “ข้อพิจารณาผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

ส่วนในภาคบ่าย เป็นการนำเสนอความคิดเห็นจากผู้แทนในจังหวัดต่างๆ ซึ่งมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นผู้ควบคุมเวที และสรุปข้อมูลความคิดเห็น เพื่อจัดทำรายงานนำเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติต่อไป โดยมี พันเอก วินธัย สุวารี โฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินรายการ

สำหรับการเปิดเวทีในครั้งนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงผ่านคลื่นความถี่ เอฟ.เอ็ม. 102.25 เมกกะเฮิร์ตซ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างได้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย ขณะที่ NBT สงขลา มีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ชื่อ “ Fanpage NBT Songkhla”

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว สวท.สงขลา
โปรดปราน บุญธรรม / ภาพ

 


คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก