24 C
Hat Yai
19 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

“ควน ทวนยก” ศิลปินแห่งชาติ ปั้นเยาวชนสืบทอดเอกลักษณ์ใต้ จัดอบรมต่อยอดดนตรีหนังตะลุงดั้งเดิม ควบฝึกพื้นฐานโนรา

 “ควน ทวนยก” ศิลปินแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญประจำ มรภ.สงขลา เตรียมจัดอบรมพื้นฐานดนตรีโนรา ต่อยอดหนังตะลุงแบบดั้งเดิม เผยกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมหนุนงบต่อเนื่อง หวังปลูกฝังคนรุ่นใหม่อนุรักษ์ดนตรีภาคใต้

นายควน ทวนยก ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน) ปี 2553 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงโครงการฝึกปฏิบัติการพื้นฐานดนตรีโนราและต่อยอดการเล่นดนตรีหนังตะลุงแบบดั้งเดิม ระหว่างวันที่ 24-25 มี.ค.61

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มรภ.สงขลา ว่า เป็นการสานต่อองค์ความรู้จากที่เคยจัดอบรมพื้นฐานดนตรีหนังตะลุงแบบดั้งเดิมไปเมื่อปีที่แล้ว โดยนำประสบการณ์ที่ได้มาถ่ายทอดเอกลักษณ์ทางดนตรีภาคใต้ให้แก่เยาวชนรุ่นหลังอย่างถูกต้อง ไม่เจือปนเครื่องดนตรีสากลแบบการเล่นดนตรีหนังตะลุงและดนตรีโนราเช่นทุกวันนี้ ให้สมกับคำว่าถ้าขาดเสียงแคนก็จะไม่เป็นอีสาน ปี่กลองของภาคใต้ก็เช่นกัน ที่จะทำให้คนทั้งหลายและต่างชาติได้รู้ว่า เครื่องดนตรีภาคใต้นั้นสำคัญมากไม่แพ้ภาคอื่นๆ

 นายควน กล่าวว่า การเล่นดนตรีโนราและดนตรีหนังตะลุง มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาจิตใจของบุคคลและชุมชน แต่ปัจจุบันชุมชน สถานศึกษา โรงเรียนต่างๆ ขาดแคลนผู้มีภูมิรู้ที่สามารถเล่นดนตรีโนราและดนตรีหนังตะลุงได้ถูกต้องตามแบบฉบับดั้งเดิม ส่งผลต่อการสืบทอดรูปแบบการเล่นดนตรีแบบดั้งเดิมไว้ได้ ดังนั้น ในฐานะที่ตนได้รับเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน) มีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นโดยนำเด็กและเยาวชนที่สนใจ จำนวน 50 คน เข้ารับความรู้เกี่ยวกับดนตรีโนราจากตนและ อ.ชัย เหล่าสิงห์ นายกสมาคมศิลปินพื้นบ้าน จ.สงขลา พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติโหม่ง ฉิ่ง ทับ กลอง ปี่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ซึ่งมุ่งหวังในการสร้างภูมิรู้และเครือข่ายด้านดนตรีพื้นบ้าน ให้อยู่คู่ภาคใต้ไปอีกนานแสนนาน

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าอบรมได้ฟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา โทร. 074-260280, 074-336946 หรือ 084-9668731, 081-0994997 

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก