26 C
Hat Yai
21 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

คณะแพทย์ ม.อ. จับมือ เอไอเอ และมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม แถลงข่าวจัดกิจกรรม “เอไอเอ 100 รอยยิ้ม เฉลิมพระเกียรติฯ”

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ร่วมกับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย (Operation Smile Thailand) และ เอไอเอ ประเทศไทย
จัดงานแถลงข่าว กิจกรรมเพื่อสังคม “โครงการเอไอเอ 100 รอยยิ้ม” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา โดยจัดทำโครงการผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการบนใบหน้าอื่น ๆ สำหรับผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งปากแหว่งเพดานโหว่ แผลเป็นจากไฟไหม้ นิ้วติด นิ้วเกิน และผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งอื่น ๆ 
จำนวน 100 ราย

วันนี้ (12 ตุลาคม พ.ศ. 2559) เวลา 09.20 น. ณ ห้องประชุมชั้น C อาคาร
เฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์นายแพทย์เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิชัย ชี้เจริญ หัวหน้าศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กำเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพต้อนรับ คุณแวกามาลูดิน ปานากาเซ็ง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารตัวแทนภาคใต้ 
เอไอเอ ประเทศไทย และคุณทัตพิชา เติมถาวร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพัฒนาแหล่งทุน มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย เนื่องในโอกาสการจัดงาน แถลงข่าว กิจกรรมเพื่อสังคม “โครงการเอไอเอ 100 รอยยิ้ม” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา โดยมี 
รองศาสตราจารย์นายแพทย์พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

นับเป็นโอกาสดีของผู้ป่วยในเขตพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะชาวจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง ที่จะได้รับการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการผ่าตัดภาวะความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการบนใบหน้าอื่น ๆ แผลเป็นจากไฟไหม้ นิ้วติด เท้าเกิน และผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งอื่น ๆ จาก เอไอเอ ประเทศไทย โครงการนี้ได้ให้การช่วยเหลือการผ่าตัดผู้ป่วยเด็กทั่วประเทศมาแล้วกว่า 2,000 ราย นับตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา และในปีนี้ทาง เอไอเอ ก็มีโอกาสได้กลับมาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา เป็นครั้งที่สาม ครั้งแรกเมื่อปี 2551 ครั้งที่ 2 เมื่อปี 2553 
โดยครั้งนี้เอไอเอตั้งเป้าหมายในการช่วยเหลือผู้ป่วยไว้ถึง 100 ราย

การจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ได้แก่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กำเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย เอไอเอ ประเทศไทย และเครือข่าย
ต่าง ๆ ที่ร่วมพัฒนาศักยภาพเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย

กิจกรรมได้แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก เป็นงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ได้รู้จักกับศัลยแพทย์ตกแต่ง และแขกคนสำคัญ น้องปิง น้องนีนี่ น้องกัน และครอบครัว มาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ ความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมโครงการ และการเยี่ยมผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมเด็ก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ผู้มาร่วมงานเป็น คณะผู้บริหาร ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ป่วยและครอบครัว จำนวน 31 ครอบครัว 86 คน รวมผู้มาร่วมงานจำนวน 150 คน

รองศาสตราจารย์นายแพทย์พุฒิศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “โรคปากแหว่งเพดานโหว่ 
แม้จะไม่ใช่โรคที่เป็นสาเหตุการตายที่สำคัญ แต่ก็เป็นโรคหนึ่งที่เมื่อให้การดูแลรักษาเป็นอย่างดีทำให้ผู้ป่วยสามารถดำรงชีวิตอย่างเป็นปกติในสังคม โดยแทบไม่เหลือความพิการให้สังเกตเห็นได้ การดูแลรักษาในระยะเวลาที่เหมาะสม และครบถ้วน ได้รับการร่วมดูแลจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 
ทีมรักษาพยาบาล ทีมสหวิชาชีพ และเครือข่ายต่าง ๆ ร่วมพัฒนาศักยภาพเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย เชื่อได้ว่าผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และพิการแต่กำเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้า จะได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต”

ทั้งนี้ใน ยังมีการเยี่ยมผู้ป่วยเด็กที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมเด็ก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
เอไอเอ ประเทศไทย มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย ผู้มีเกียรติ ได้พบปะและให้กำลังใจผู้ป่วยที่
หอผู้ป่วย ทั้งอยู่ในระหว่างการผ่าตัด และรับการติดตามรักษาต่อเนื่อง

กิจกรรมเพื่อสังคม “โครงการเอไอเอ 100 รอยยิ้ม” ในครั้งนี้ ไม่ใช่เป็นเพียงการมอบรอยยิ้มใหม่ให้กับน้อง ๆ ในที่นี้ และน้อง ๆ ในเขตภาคใต้เท่านั้น แต่เป็นการให้ชีวิตใหม่ เปิดโอกาสให้น้อง ๆ สามารถพูดได้ชัดเจนขึ้น ส่งผลไปถึงด้านการศึกษา ทำให้มีอนาคตที่ดีขึ้นได้ และ
หนึ่งในรอยยิ้มของพวกเค้าเหล่านั้น ทำให้เกิดอีกหลาย ๆ รอยยิ้มมีความสุขตามมา

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก