29 C
Hat Yai
18 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จัดโครงการ “แพทย์ ม.อ.สัญจร ครั้งที่ 3 “

เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2561 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศการให้คำปรึกษาและวิจัยทางพันธุศาสตร์โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่แบบพันธุกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการ แพทย์ ม.อ.สัญจร ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ การตรวจคัดกรองและการติดตามอุบัติการณ์ครอบครัวผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงแบบพันธุกรรม โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคดังกล่าว ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ ศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ นำทีมลงตรวจคัดกรองประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลท่ามิหรำ จ.พัทลุง

การออกหน่วยแพทย์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงแก่ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงเพื่อ ตระหนักถึงโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่แบบพันธุกรรมในเชิงรุก เพื่อให้โอกาสแก่ประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงในการเข้าถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่แบบพันธุกรรม  และเพื่อดูแลติดตามการดำเนินโรคให้กับประชากรของกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ ใหญ่แบบพันธุกรรม

“เราจัดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่แบบพันธุกรรมฯ ขึ้น ถือว่าเป็นโครงการเชิงรุก เพื่อให้ความรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น สามารถให้การดูแลช่วยเหลือประชากรกลุ่มเสี่ยง สามารถให้การรักษาได้ทันก่อนที่จะเป็น โรค หรือให้การรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงได้ทันในระยะแรกซึ่งจะมีผลการรักษาที่หายขาดได้ เพราะหากกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ไม่ได้รับการดูแล จะมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงได้ต่อไปในอนาคต ทำให้ภาครัฐสิ้นเปลืองงบประมาณจำนวนมากในการดูแลรักษาในภาวะที่โรคมีความรุนแรงแล้ว”

โดยที่ผ่านมา มีการออกหน่วยคัดกรองในพื้นที่เสี่ยงมาแล้วจำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ต.ขอนคลาน จ.สตูล และโรงเรียนเทศบาล 4 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งพบคนไข้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงร้อยละ 50 ซึ่งหลังจากการออกหน่วยแพทย์ในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 ทางศูนย์ความเป็นเลิศการให้คำปรึกษาและวิจัยทางพันธุศาสตร์โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่แบบพันธุกรรมมีการวางแผนที่จะลงพื้นที่ในชุมชนอื่นๆ ให้ครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ต่อไปในอนาคต

คุณตา คุณยาย มาใช้บริการกันคึกคักเลย

พระภิกษุก็มาใช้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของ ม.อ.

วัดความดันกันก่อนนะ

ให้บริการทั่วถึงทุกคน

สงสัยอะไร ซักถามได้เด้อ ทางคณะแพทย์ ม.อ.ยินดีให้บริการจ้า

ให้บริการด้วยความจริงใจ

คณะแพทยศาสตร์ นำทีมลงตรวจคัดกรองประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลท่ามิหรำ จ.พัทลุง

ซักถามประวัติเบื้องต้นกันก่อน

ให้ความรู้กับชาวบ้านในพื้นที่

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก