หาดใหญ่โอเค
Image default

คณะวิทย์-เทคโน ม.อ. ร่วมเครือข่ายคณะประมงอาเซียน สานความร่วมมือวิชาการสหภาพยุโรป พัฒนาคุณภาพสัตว์น้ำ

รองศาสตราจารย์ ดร.ซุกรี หะยีสาแม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดเผยว่า ได้รับเลือกจากสมาชิกซึ่งประกอบด้วย คณบดีจากคณะที่เปิดสอนด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในภูมิภาคอาเซียน 19 มหาวิทยาลัย และนอกภูมิภาคอีก 3 มหาวิทยาลัย ให้เป็นประธานเครือข่ายสถาบันการจัดการศึกษาทางด้านประมงของอาเซียน (ASEAN Fisheries Education Network- ASEAN FEN) ซึ่งนับเป็นประธานคนแรกของเครือข่ายดังกล่าว

เครือข่าย ASEAN FEN ตั้งขึ้นจากแนวคิดของกลุ่มนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยที่มีความเด่นทางวิชาการด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในอาเซียน โดยเห็นว่าในประเทศอาเซียนมีการเรียนการสอนและมีบุคลากรด้านนี้เป็นจำนวนมาก หากมีการรวมตัวเพื่อทำกิจกรรมจะเกิดประโยชน์ร่วมกัน และเมื่อมีการร่วมกิจกรรมของเครือข่ายไประยะหนึ่งทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เช่นเมื่อปลายปี 2559 ได้จัดสัมมนาที่ประเทศเวียดนาม โดยมีมหาวิทยาลัยจาก 30 ประเทศเข้าร่วม เพื่อพูดคุยกันในเรื่องการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา การจัดทำหลักสูตรร่วมกัน จึงได้รับความสนใจจากภูมิภาคอื่นขอมาร่วมเป็นสมาชิก เช่น Ocean University of China ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดทางด้านการประมงของจีน Hokkaido university ประเทศญี่ปุ่น และ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

นอกจากนั้นกิจกรรมของเครือข่าย ASEAN FEN ยังเป็นที่สนใจของกลุ่มหน่วยงานและมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในยุโรป ซึ่งมี European Aquaculture University เป็นหน่วยงานหลัก จึงได้มีการร่วมกันจัดทำโครงการความร่วมมือ ระยะเวลา 3 ปี เพื่อขอการสนับสนุนทุนจากสหภาพยุโรป โดยใช้ชื่อโครงการ “European-Asian Innovation and Technology Platform” หรือ EARASTIP เพื่อสร้างเครือข่ายเพื่อกำหนดแผนและนโยบายการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศอาเซียนเช่นเดียวกับที่มีในยุโรป เนื่องจากมองว่าอาเซียนเป็นภูมิภาคสำคัญที่เป็นแหล่งผลิตอาหารของยุโรป โดยมองเห็นโอกาสในการร่วมพัฒนาทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพของอาหารสัตว์น้ำในอนาคต

“สิ่งที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับจากการเข้าร่วมเครือข่ายนี้ คือการได้มีส่วนเข้าไปร่วมในเครือข่ายระดับนานาชาติ ทำให้มหาวิทยาลัยเล็กๆ ที่เปิดสอนในสาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในภาคใต้ ได้เป็นที่รู้จักกันในสหภาพยุโรปและในประเทศอาเซียน นอกจากนั้นยังเป็นโอกาสของนักวิชาการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมพบปะกับนักวิชาการระดับโลก นำมาสู่โอกาสในการขอทุนวิจัยต่อไป” คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าว

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก