26 C
Hat Yai
21 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

ขอเชิญฟังธรรมเทศนากับพระนักเทศน์ ระดับประเทศ “มีเทศน์มีทอล์ค ครั้งที่ 6” ตอนคำสอนพ่อ สัญจร

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและประชาชนร่วมฟังธรรมเทศนา “มีเทศน์ มีทอล์ค ครั้งที่ 6 ตอน คำพ่อสอน” สัญจรไปตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เผยแพร่หลักธรรมคำสั่งสอนของศาสนาพุทธเป็นทานให้แก่ผู้สนใจ และร่วมกันสร้างคุณงามความดีในการร่วมกันทำบุญ

พบกับพระนักเทศน์ระดับประเทศ อาทิ พระราชธรรมนิเทศ (เจ้าคุณพยอม กลฺยาโณ) วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี, พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย, พระมหากิตติศักดิ์ โคตมสิลฺโส (ศ.สียวน) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ กรุงเทพฯ, พระครูวาทีพัชรโสภณ (พระครูปลัดราชันย์ อริโย) วัดวังศาล จ.เพชรบูรณ์, พระเมธาวินัยรส, ผศ.ดร. วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กรุงเทพฯ ,พระราชญาณกวี วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ, พระราชวิสุทธิมุนี วิ. (หลวงตาเยื้อน) วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จ.สุรินทร์, พระอาจารย์ศักดา สุนฺทโร วัดไร่ป่าธรรมภิมุก จ.ตราด, พระปลัดสุริยเมธี ปิยธมฺโม วัดโคกพะยอมสุการาม จ.สงขลา, พระครูสุธรรมสาธง วัดธรรมาราม จ.ตรัง และพระปลัดพลกฤต กฺลยาณธมฺโม ดร.วัดมหัตตมังคลาราม(วัดหาดใหญ่ใน) จ.สงขลา

นอกจากนี้ ยังเป็นการร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและน้อมนำพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต โดยรายได้จากการร่วมบริจาคต่างๆ ภายในงานทั้งหมดมอบให้แก่มูลนิธิการกุศลต่างๆ ต่อไป จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 ณ หาดใหญ่ ฮอล์ล เซ็นทรัลเฟวติวัล หาดใหญ่ จ.สงขลา ติดต่อขอรับบัตรได้ที่เคาท์เตอร์ ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 086-9770112

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก