26 C
Hat Yai
21 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

ก.ล.ต.ไฟเขียว “ABM” อนุญาตเสนอขายหุ้น พร้อมประเดิมโรดโชว์หาดใหญ่

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) อนุญาตให้ “เอเชีย ไบโอแมส” เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนแล้ว พร้อมประเดิมโรดโชว์หาดใหญ่ เมื่อวานนี้ (7 ก.พ.61) และปิดท้ายที่ กทม. สัปดาห์หน้าคาดผลตอบรับกระแสดี มั่นใจนักลงทุนร่วมฟังข้อมูลคึกคัก

โดย ABM ได้เตรียมพร้อมสำหรับการเดินสายเพื่อนำเสนอข้อมูลบริษัทแก่นักลงทุนและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อให้นักลงทุนเข้าใจและรู้จักเกี่ยวกับหุ้น ABM มากยิ่งขึ้น ประกอบกับเชื้อเพลิงชีวมวลในพื้นที่ จ.สงขลา สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนั้นแนวโน้มความต้องการเชื้อเพลิงชีวมวลต่อไปในอนาคตจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงคาดว่าจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและเติบโตอย่างต่อเนื่อง  และจะปิดท้ายการโรดโชว์ที่กทม. ซึ่งคาดว่า ABM จะสามารถแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น (อันเดอร์ไรท์เตอร์) และเปิดให้นักลงมีการจองซื้อหุ้น IPO ของบริาัท ก่อนที่จะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ก่อนสิ้นไตรมาส 1 นี้

อย่างไรก็ดี ABM นำเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 75 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.00 % ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออก และเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หรือพาร์ที่ 0.50 บาทต่อหุ้น โดยในปัจจุบัน ABM มีทุนเรียกชำระแล้ว 112.50 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 225 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น และภายหลังเสนอขายหุ้น IPO บริาัทจะมีทุนชำระแล้ว 150 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 300 ล้านหุ้น

สำหรับเม็ดเงินที่ได้จากการลงทุนในครั้งนี้ บริษัทฯมีแผนลงทุนที่จะใช้ในการขยายพื้นที่เก็บรวบรวมกะลาปาล์มเพิ่มเติมในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย ลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่งกับบริษัทร่วมทุนพื้นที่บริเวณภาคใต้ และเชื่อว่านักลงทุนจะให้การตอบรับที่ดีกับ ABM เนื่องจากจังหวัดสงขลาและ กทม.ล้วนแล้วแต่เป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพสูง และขยายตัวตามความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก