24 C
Hat Yai
21 January 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง คพรฟ. คพรต. และผู้ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา ได้เข้าใช้ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ในการจัดโครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง คพรฟ. คพรต. และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรอบโรงไฟฟ้าจะนะ โดยมีพลังงานจังหวัด ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ ผู้แทนสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 12 (สงขลา) ผู้แทนบริษัท ทรานส์ ไทย- มาเลเซีย จำกัด และ ผู้แทนสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้า จังหวัดสงขลา เข้าร่วมการสัมมนา

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก