หาดใหญ่โอเค
Image default

กสทช. เผยแพร่ความรู้ “ผลกระทบสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้ชุมชน”

กสทช. จัดประชุมเผยแพร่ความรู้เรื่องผลกระทบของการตั้งสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้ที่อยู่อาศัยและชุมชนใน 5 ภูมิภาค โดยมีรองผู้ว่าฯสงขลา ประธานพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 200 คน

วันนี้ (16 มี.ค.59) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช.) ได้กำหนดการประชุมเผยแพร่ความรู้เรื่องผลกระทบของการตั้งสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้ที่อยู่อาศัยและชุมชนใน 5 ภูมิภาค ซึ่งจัดให้มีการเสวนาให้ความรู้แก่นักวิชาการ ข้าราชการ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ในเรื่อง “คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานของระบบโทรศัพท์มือถือมีผลต่อสุขภาพจริงหรือ ไม่” ณ ห้องสมิหลา 2 โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จังหวัดสงขลา โดยนายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิด ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการเสวนาประมาณ 200 คน จากจังหวัดสงขลา สุราษฎร์ธานี และพัทลุง ซึ่งได้รับความรู้โดยวิทยากร 6 คนจากสำนักงาน กสทช. กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงสาธารณสุขแคนาดา ให้ความรู้ และตอบข้อซักถาม

เหตุผลที่ต้องมีการติดตั้งสถานีฐานระบบโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้ผู้ใช้บริการที่อาศัยอยู่ในชุมชนสามารถรับส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือได้อย่างต่อเนื่องและชัดเจน เป็นที่ทราบกันดีว่าในระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมามีการใช้บริการสื่อสารไร้สาย และโทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะสมาร์ทโฟน กันอย่างแพร่หลาย การให้บริการสื่อสารไร้สายที่เติบโตอย่างต่อเนื่องทำให้มีความจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนสถานีฐานระบบโทรศัพท์มือถืออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งที่ตามมาก็คือคำถามและความกังวลของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับผลกระทบต่อ สุขภาพจากการสัมผัสคลื่นวิทยุแพร่สถานีฐานระบบโทรศัพท์มือถือปล่อยออกมา ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ประชาชนบางคนได้รับข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่ผ่านการกลั่นกรองบ้าง ไม่ผ่านการกลั่นกรองบ้าง ซึ่งระบุว่าคลื่นวิทยุจากเสาส่งสัญญาณมือถือทำให้เกิดอาการป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ และเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง

การเสวนาครั้งนี้วิทยากรได้ให้ข้อเท็จจริงว่าคลื่นวิทยุที่แผ่มาจากสายอากาศบนเสาส่งสัญญาณ มือถือนั้นเป็นคลื่นที่มีระดับความแรงต่ำมาก เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยสากลที่ใช้กันในหลายๆประเทศรวมถึง ประเทศไทย นอกจากนั้นวิทยากรยังได้ถ่ายทอดความเห็นทางวิทยาศาสตร์ในระดับสากลส่วนใหญ่ รวมทั้งข้อสรุปขององค์การอนามัยโลกที่ระบุว่า คลื่นที่มีระดับความแรงต่ำมากเช่นนี้ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ

อริสา สีรัตน์//ข่าว : ชิดนัย แก้วมณีโชติ//ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

batch_2_resize batch_3_resize batch_5_resize batch_8_resize batch_15_resize batch_16_resize batch_19_resize

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก