28.4 C
Hat Yai
23 May 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดสงขลา ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันนี้ (18 ต.ค.59) ที่ สำนักงาน กศน. อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา ได้จัดสอนและให้บริการย้อมผ้าดำ ฟรี ตั้งแต่วันนี้ 18 ต.ค.59 เป็นต้นไป รวม 10 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.โดยมีประชาชนสนใจไปใช้บริการย้อมผ้าอย่างต่อเนื่อง

นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า การเปิดบริการย้อมผ้าและการเปิดสอนการย้อมผ้าให้กับประชาชนที่สนใจ โดยใช้เวลาสอนไม่นานและจะสอนให้ในช่วงเวลาที่กำลังให้บริการย้อมผ้าจริง เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปทำการย้อมผ้าเองได้ที่บ้าน ส่วนผู้ที่จะนำเสื้อมาย้อมสีดำ จะเปิดรับไปเรื่อยๆ จะกว่ามีคำสั่งเปลี่ยน หรือจนไม่มีประชาชนนำเสื้อผ้ามาย้อม สำหรับประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา ที่สนใจ สามารถติดต่อและรับบริการได้ที่ บริเวณเต้น ชั้น 1 สำนักงาน กศน.อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และกศน.ตำบลทุกแห่ง สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-440048

และที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา นางสาวรุจิรา แกล้วทะนงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา นำคณะอาจารย์และนักศึกษา ร่วมกันผูกผ้าระบายขาวดำตกแต่ง บริเวณกำแพงพระอารามหลวง วัดมัชฌิมาวาส เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้ที่ผ่านมาทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ และในเดือนพฤศจิกายน นี้ วิทยาลัยฯ จะตั้งโรงทาน เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน อีกด้วย

ยุสรา วาจิ//ข่าว
ประชา โชคผ่อง//ภาพ
18 ต.ค. 59
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก