หาดใหญ่โอเค
Image default

กระทรวงวิทย์ฯ ลุยจัดมหกรรมวิทย์ฯ ระดับภูมิภาคที่สงขลา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เตรียมยกทัพนิทรรศการและกิจกรรมสร้างสรรค์ลงสู่ภาคใต้ ในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคใต้ จังหวัดสงขลา” ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ICC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ หวังมุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนและประชาชนในภาคใต้ ได้เข้าถึงวิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิด

 ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หน่วยงานหลักในการจัดงาน“มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค” กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงานครั้งนี้ว่า เนื่องจาก  การจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในส่วนกลางเมื่อปี ๒๕๖๐ มียอดผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๑,๑๐๖,๗๒๔ คน เมื่อคิดเป็นร้อยละของผู้เข้าชมจากภูมิภาคต่าง ๆ แบ่งได้ ดังนี้ ภาคกลางร้อยละ ๖๖.๑๔ ภาคตะวันออกร้อยละ ๑๓.๐๘ ภาคเหนือร้อยละ ๑๐.๙๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ ๘.๕๓ และภาคใต้ร้อยละ ๑.๓๒ จากข้อมูลพบว่าผู้เข้าชมที่มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาจากภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น เพื่อเป็นการขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเยาวชนและประชาชนคนไทยในภูมิภาคต่าง ๆ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้มีดำริมอบหมายให้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ดำเนินการจัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค” รวม ๔ ภูมิภาคนี้ขึ้น โดยครั้งแรกจัดที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๔-๑๐ มิถุนายน ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชนและประชาชนภาคเหนือจำนวนมาก และตอนนี้นับเป็นโอกาสอันดีในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชนและประชาชนภาคใต้แล้ว เนื่องจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นำงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค  มาจัดต่อเนื่องเป็นภาคที่ ๒ ที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี ICC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ได้เข้าถึงและสัมผัสกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานพันธมิตรยกขบวนนิทรรศการที่น่าสนใจมากมายมาให้ชมถึงพื้นที่ภาคใต้ นับเป็นครั้งแรกที่ได้จัดงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคใต้ จังหวัดสงขลาครั้งนี้

“มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคใต้ ในครั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดเต็มกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับภาคใต้ ซึ่งมีนิทรรศการที่น่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะไฮไลท์สำคัญอย่างนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” รวมทั้งนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น นิทรรศการ Eggibiton: มหัศจรรย์แห่งไข่ นำเสนอนิทรรศการขุมทรัพย์ความรู้แห่งไข่ ความรู้ชีววิทยา และความรู้แห่งปัญญา ที่จะทำให้ผู้ชมทึ่งกับความมหัศจรรย์แห่งไข่ไปกับการทดลองวิทยาศาสตร์ที่เกิดจากไข่ นิทรรศการนาทีนี้ต้องดิจิทัล (Digital Now) ประตูสู่โอกาสที่จะได้เรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกดิจิทัล เพื่อให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและสามารถสร้างโอกาสใหม่ ๆ  ได้ในอนาคต นิทรรศการเกษตรยุคใหม่ (SMART FARMER ๔.๐) ที่แสดงถึงวิวัฒนาการทางการเกษตรของไทยจากอดีตถึงปัจจุบันและก้าวไปสู่อนาคตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรที่จะช่วยให้เกษตรกรไทยขึ้นสู่การเป็น SMART FARMER และมหานครทางการเกษตร นิทรรศการพลิกขยะสู่ขุมทรัพย์ (FROM WASTE TO VALUE) นำเสนอนิทรรศการเรื่องของการบริหารจัดการขยะและชี้ให้เห็นประโยชน์ของสิ่งของเหลือใช้ต่าง ๆ ในกองขยะที่สามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพ สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ได้ นิทรรศการอัตลักษณ์ในท้องถิ่นไทย (Geographical Indications Products) ที่แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์และภูมิปัญญาเฉพาะถิ่น นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการ “1001 สิ่งประดิษฐ์ยุคทอง : แรงบันดาลใจจากอดีตเพื่ออนาคต” ที่นำเข้ามาจากประเทศอังกฤษ จัดแสดงให้เห็นถึงอารยธรรมและนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นโดยชาวตะวันออกกลางในสมัยยุคทองระหว่างศตวรรษที่ ๗ – ๑๗ ที่ซึ่งบุรุษและสตรีต่างศาสนา ความศรัทธา และวัฒนธรรมได้ร่วมกันสร้างอารยธรรม ความรู้ และความก้าวหน้าซึ่งเป็นรากฐานของสิ่งประดิษฐ์ในปัจจุบันนี้ ซึ่งผู้เข้าชมจะได้เดินทางกลับสู่อดีตที่จุดประกายสู่ความเจริญก้าวหน้าในยุคปัจจุบัน เป็นต้น” ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าว

ด้านนายภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา กล่าวถึงความร่วมมือในการจัดงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคใต้ จังหวัดสงขลาว่า ทางจังหวัดสงขลามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมที่สำคัญเพื่อพัฒนาศักยภาพและความรู้ใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคใต้ ที่จังหวัดสงขลาครั้งนี้  โดยทางจังหวัดมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ที่จะสนับสนุนการดำเนินงานในทุกรูปแบบ เพื่อให้การจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จและลุล่วงตามเป้าหมายที่ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้วางไว้ ทั้งนี้ นับเป็นการขยายโอกาสด้านการเรียนรู้สู่ภูมิภาคที่สำคัญของจังหวัด เพื่อสร้างแรงกระตุ้นในเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงกิจกรรมสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ จนเกิดเป็นแรงบันดาลใจที่จะประดิษฐ์ คิดค้น ทดลอง และสร้างองค์ความรู้  ใหม่ ๆ สู่อนาคตได้ต่อไป

ขณะที่นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวถึงการสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ที่จังหวัดสงขลาว่า นับเป็นเรื่องที่ดีและน่าภูมิใจแทนเด็ก ๆ เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่จะได้สัมผัสกับความรู้ใหม่ ๆ ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      ได้นำมาจากส่วนกลาง ซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงพลังการสร้างสรรค์ให้แก่คนรุ่นใหม่ เพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะเด็ก และเยาวชนที่ห่างไกลและเดินทางยากลำบากในจังหวัด ๓  ชายแดนภาคใต้ นับเป็นโอกาสที่ดีมาก ๆ ที่เด็ก ๆ จะได้มีโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ระดับภูมิภาค ภาคใต้ ที่จังหวัดสงขลา     ในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือนี้จะช่วยกระตุ้นและเสริมสร้างให้เกิดนักคิด นักประดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์ และ อีกหลากหลายอาชีพที่จะช่วยพัฒนาประเทศไทยให้เติบโตต่อไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน

สำหรับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้วางแผนจัดงานต่อเนื่องครั้งที่ ๓ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๔ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.nsm.or.th และ FACEBOOK : มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือสอบถามที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โทรศัพท์ ๐๒ ๕๗๗ ๙๙๖๐

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก