หาดใหญ่โอเค
Image default

กรมคุ้มครองสิทธิ์ “เสวนาสื่อ” หวังเป็น “สะพานเชื่อม” สู่ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 24 ม.ค. 60 ที่ห้องประชุมเกาะยอ โรงแรมเจบี หาดใหญ่  กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ โดยสำนักงานสิทธิเสรีภาพภาค 4 ได้จัดเวทีเสวนา ตามโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ส่งเสริมสิทธิให้แก่ประชาชนในภูมิภาค  โดยมี สื่อมวล ทุกสาขาอาชีพ เข้าร่วมเวที เสวนา จำนวน 50 คน

นายพยุงศักดิ์ กาฬมิค ผู้อำนวยการ สำนักงานคุ้มครองสิทธิเสรีภาพภาค 4 ได้กล่าวเป็นเวทีเสวนา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเวทีทราบถึง บทบาท หน้าที่ ของ สำนักงานคุ้มครองสิทธิเสรีภาพภาค 4 ซึ่งมีหน้าที่ในการ คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ให้กับประชาชน เช่นสิทธิในการรับคำปรึกษาทางกฎหมาย สิทธิในการร้องทุกข์  สิทธิขอรับการสนับสนุนกองทุนยุติธรรม  สิทธิของผู้ต้องหาในขั้นสืบสวนทางอาญา  สิทธิผู้เสียหาย และจำเลยในคดีอาญา  สิทธิพยานในคดีอาญา เป็นต้น

แต่ยังมีประชาชนจำนวนมาก ที่ยังไม่ทราบในเรื่องของ สิทธิเหล่านี้ ในการเปิดเวทีสัมมนาสื่อมวลชนในครั้งนี้ จึงต้องการให้ สื่อมวลชนทุกแขนง ได้นำเสนอข่าวสาร ของสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาค 4 ไปยังประชาชน เพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชน ในการใช้ช่องทางดังกล่าว เพราะสื่อมวลชน เป็นกลุ่มวิชาชีพที่ เข้าถึงประชาชน เป็นกระบอกเสียงของประชาชนได้ดีที่สุด

หลังจากนั้นเป็นการ เสวนา ของวิทยาการ เพื่อเปิดมุมมองถึงประเด็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยวิทยาการประกอบด้วย นายพยุงศักดิ์ กาฬมิค  ผ.อ.สำนักงานคุ้มครองสิทธิ์ฯ ภาค 4 นายณรงค์ ชื่นนิรันดร์ ผ.อ.สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย จ.สงขลา  นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้าร่วม เสวนา ในครั้งนี้

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก