25.6 C
Hat Yai
23 May 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

กฟผ. เลี้ยงสื่อมวลชน ภายใต้ชื่องาน “แหลงใต้ สไตล์…วัวชน”

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าจะนะ และฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนจังหวัดสงขลา ภายใต้ชื่องาน “แหลงใต้ สไตล์…วัวชน” โดยมีนายผล ขวัญนุ้ย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กฟผ. , นางสาวรัชดาพร เสียงเสนาะ ผู้ช่วยผุ้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ. ,นายสิทธิชัย สุขสีเสน พลังงานจังหวัดสงขลา และพี่น้องสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการขอบคุณสื่อมวลชนที่เป็นกระบอกเสียง ในการสร้างความเข้าใจภารกิจหลักของ กฟผ. นำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ควบคู่กับการดำเนินงานด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขตลอดมา โดยทาง กฟผ.ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากพันธมิตรสื่อมวลชนจังหวัดสงขลา และเครือข่ายสื่อมวลชนของ ศอ.บต. ในการเผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานและภารกิจหลักของ กฟผ.มาโดยตลอดบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสันทนาการ และกิจกรรมลุ้นรับของขวัญของรางวัล ที่ทาง กฟผ.นำมามอบให้มากมาย เรียกได้ว่าก่อนกลับแต่ละคนมีของขวัญติดไม้ติดมือกลับบ้านคนละชิ้นสองชิ้นกันเลยทีเดียว

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก