33.9 C
Hat Yai
19 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

กฟผ.จะนะ ร่วมกับชาวชุมชนจะโหน่งปล่อยพันธุ์กุ้ง 2 ล้านตัวเฉลิมพระเกียรติ

กฟผ.จะนะ ร่วมกับชาวชุมชนจะโหน่งปล่อยพันธุ์กุ้ง 2 ล้านตัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกับชาวชุมชนจะโหน่ง ต.จะโหน่ง อ.จะนะ จ.สงขลา ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 2 ล้านตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 61 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2559 อีกทั้งเป็นการสร้างจิตรสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นให้กับชาวชุมชนและเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำในพื้นที่ตำบลจะโหน่ง อำเภอจะนะ สร้างเสริมความสมบูรณ์ในระบบนิเวศสายน้ำคลองนาทับได้อย่างยั่งยืน

นายดำรงค์ ไสยะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ เปิดเผยว่า เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 61 พรรษา 2 เมษายน 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยโรงไฟฟ้าจะนะ จึงได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงคลองจะโหน่ง อีกทั้ง กฟผ. ยังมีนโยบายการอนุรักษ์และเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในคลองจะโหน่ง พร้อมสร้างความสมบูรณ์และส่งเสริมระบบนิเวศเพื่อสร้างความสมดุลย์ในสายน้ำคลองจะโหน่ง โดยเริ่มกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำมาตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา ที่มีการริเริ่มโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะนะชุดที่ 1 มาจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 11 ปี

สำหรับการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้รับความร่วมมือจากชุมชนตำบลจะโหน่ง ที่เข้าร่วมกำหนดช่วงเวลา สถานที่ และชนิดพันธุ์สัตว์น้ำที่เหมาะสม เพื่อให้กิจกรรมในครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนรอบคลองจะโหน่งอย่างยั่งยืน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นและปรารถนาที่จะให้โรงไฟฟ้าจะนะและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

ด้านนายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ เปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่า กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงคลองจะโหน่งครั้งนี้จะช่วยเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในคลองจะโหน่ง และยังช่วยส่งเสริมการขยายพันธ์สัตว์น้ำในชุมชนให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น พร้อมกับเป็นการสร้างระบบนิเวศน์วิทยาทางน้ำ อีกทั้งทำให้คลองจะโหน่งซึ่งเป็นสายน้ำแห่งชีวิต วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน นำไปสู่การร่วมอนุรักษ์ต่อไป

ทั้งนี้ในปีพ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา กฟผ. โรงไฟฟ้าจะนะ ได้ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำเป็นจำนวน 2,000,000 ตัว เพื่อเสริมสร้างความสมบูรณ์ของระบบนิเวศให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืน และยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกและรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย

batch_IMG_2048

batch_IMG_2032

batch_IMG_2060

batch_IMG_2056

batch_IMG_2063

batch_IMG_2053

batch_IMG_2067

batch_IMG_2043

batch_IMG_2073

batch_IMG_2046

batch_IMG_2077

batch_IMG_2088

batch_IMG_2103

batch_IMG_2105

batch_IMG_2115

batch_IMG_2127

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก